Andrzej Podraza

PANEL 1.3. GAZ ZIEMNY - RÓŻNE FORMY: LNG, WODÓR, GAZ ZE SKAŁ ŁUPKOWYCH
[PANEL 1.3. NATURAL GAS - DIFFERENT FORMS: LNG, HYDROGEN, SHALE GAS ]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2017
Miejsce: Rzeszów
Nazwa jednostki: Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza