2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


20172016

 • Classes of analytic solutions of the system describing the population dynamics of the bacterial plasmids with the equal half-saturation constants, and their visualization
  [Klasy rozwiązań analitycznych układu, opisujące dynamikę populacji plazmidów bakteryjnych z równymi stałymi pół-nasycenia i ich wizualizacja]

  [w:] Studia i Materiały (Europejska Uczelnia w Warszawie)
 • Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource
  [w:] MATHEMATICAL BIOSCIENCES
 • Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource
  [w:] MATHEMATICAL BIOSCIENCES

 • 2015

 • Dirac-Kähler particle in Riemann spherical space: analytical and numerical study, visualization
  [Cząstka Diraca-Kählera w przestrzeni sferycznej Riemanna: badania analityczne i numeryczne, wizualizacja]

  [w:] Studia i materiały

 • 2014

 • A Symbolic–Numerical Method for Solving the Differential Equation Describing the States of Polarizable Particle in Coulomb Potential
  [A Symbolic–Numerical Method for Solving the Differential Equation Describing the States of Polarizable Particle in Coulomb Potential]

  [w:] PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE

 • 2013

 • Quantum mechanical scalar particle with polarisability in the Coulomb field, analytical and numerical consideration
  [Skalarna cząstka kwantowo-mechaniczna spolaryzowana w polu Coulomba - analiza analityczna i numeryczna]

  [w:] Studia i Materiały (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)