Quantum mechanical scalar particle with polarisability in the Coulomb field, analytical and numerical consideration

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia i Materiały (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie) (ISSN: 2082-6966)
Współautorzy: Viktor Red’kov
Rok wydania: 2013
Tom: 6
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 73-89
Streszczenie: W artykule zbadano problem kwantowo-mechaniczny z naładowaną cząstką i dodatkową charakterystyką polaryzowalności w obecności zewnętrznego pola Coulomba. Po rozdzieleniu zmiennych problem sprowadza się do równania różniczkowego typu Heunego, które ma cztery punkty osobliwe. Znaleziono ograniczenia parametrów, gdy rozwiązanie ogólne zostaje podane w prostej postaci analitycznej. W przypadku zerowej polaryzowalności dokładne rozwiązanie analityczne może być przedstawione w funkcjach hipergeometrycznych (przedstawiono ich wizualizację). W przypadku niezerowej polaryzowalności za pomocą metod numerycznych i funkcjonalnego obiektu DifferentialRoot sporządzono rozwiązania przybliżone, które opisują stany związane z mechaniką kwantową (przedstawiono ich wizualizację). Przy stosowaniu metod numerycznych i analitycznych oraz przy wykonaniu wizualizacji rezultatów użyto programu Mathematica 9
Słowa kluczowe: mechanika kwantowa, pola Coulomba, polaryzowalność, rozwiązania analityczne, równanie Heunego, metody numeryczne, wizualizacja
Dostęp WWW: http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/images/PDF/StudiaiMaterialy6.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Aliaksandr Chychuryn and Viktor Red’kov",
title = "Quantum mechanical scalar particle with polarisability in the Coulomb field, analytical and numerical consideration",
journal = "Studia i Materiały (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)",
year = "2013",
number = "2",
pages = "73-89"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chychuryn, A. and Viktor Red’kov(2013). Quantum mechanical scalar particle with polarisability in the Coulomb field, analytical and numerical consideration. Studia i Materiały (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie), 2, 73-89.