Literatura i materialy:

1. Edwards C. Henry, Penney David E., Calvis David T., Differential Equations and Boundary Value Problems: Computing and Modeling. -  Pearson Education. 2015. - 797 p.

2. Giordano Frank R., Fox William P., Horton Steven B. A First Course in Mathematical Modeling. - Brooks/Cole, Boston. 2014. - 676 p.

 

Literatura i materialy do SciLab'a

Literatura online do pobrania - adresy:

  • Bruno Pinçon "Wprowadzenie do Scilaba"   

http://www.virtualregion.kul.pl

  • Terence Leung, Tsing Nam Kiu "A Short Introduction to Scilab" 

hkumath.hku.hk/course/MATH1611/www1611/IntroToScilab.pdf

 

Literatura zalecana:

1. Andrzej Brozi "SciLab w przykladach", Wydawnictwo Nakom, Poznan, 2010.

2. S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. Modeling and Simulation in Scilab/Scicos. Springer, New York, 2006.

 

Literatura i materialy do Mathematica:

Literatura online do pobrania - adresy:

  • www.wolframalpha.com
  • www.wolfram.com
  • www.demonstrations.wolfram.com/
  • www.wolfram.com/learningcenter/tutorialcollection/

 

Literatura zalecana:

1.  Ruskeepää, Heikki. Mathematica Navigator: Mathematics, Statistics, and Graphics. – Burlington, San Diego, London: Elsevier, – 3rd ed. 2009. –  1112 p.

2.  Grzymkowski R., Kapusta A., Kuboszek T., Slota D. Mathematica 6.  –  Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2008. –  718 p. 

3.  Wagon S. Mathematica in Action: Problem Solving Through Visualization and Computation, Third Edition. – New York: Springer-Verlag,  2010. –  680 p.

4. Pratap Rudra, MatLab 7 dla naukowców i inżynierów. Warszawa: PWN, 2010. - 280 s.

5. Rafał Cegieła, Andrzej Zalewski; Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania, Poznań: Nakom, 1996

6. Cyprian T. Lachowicz, Matlab, Scilab, Maxima : opis i przykłady zastosowań, Opole: Oficyna Wydawnicza, 2005 

 

 

Dydaktyka 2022/23:

Ćwiczenie_1_2022-2023

Ćwiczenie_2_2022-2023

Ćwiczenie_3_2022-2023

Ćwiczenie_4_2022-2023

Ćwiczenie_5_2022-2023

Ćwiczenie_6_2022-2023

Ćwiczenie_7-8_2022-2023

Ćwiczenie_9_10_2022-2023

Ćwiczenie_11_2022-2023

Ćwiczenie_12_2022-2023

Ćwiczenie_13_2022-2023

Kolokwium MiSK

pytania_do_egzaminu_2023

 

Classes 1

Classes 2

Classes 3

Classes 4

Classes 5

Classes 6

Classes 7-8

Classes 9-10

Classes 11

Classes 12

Classes 13

Test

questions_for_exam_01_02_2023

Terminy zajęć 2022-2023

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2023 19:19