dr hab. Aliaksandr Chychuryn
Adiunkt - Katedra Modelowania Matematycznego
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: aliaksandr.chychuryn_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6375-4016