Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: MATHEMATICAL BIOSCIENCES (ISSN: 0025-5564)
Współautorzy: Helena N. Shvychkina
Rok wydania: 2016
Tom: 278
Strony od-do: 30-36
Dostęp WWW: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025556416300505
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mbs.2016.05.004Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Aliaksandr Chychuryn and Helena N. Shvychkina",
title = "Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource",
journal = "MATHEMATICAL BIOSCIENCES",
year = "2016",
pages = "30-36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chychuryn, A. and Helena N. Shvychkina(2016). Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource. MATHEMATICAL BIOSCIENCES, 30-36.