Aleksandra Borowicz

2018

Prace licencjackie
 • Kształcenie integracyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w opinii pedagogów
 • Postrzeganie osób z zespołem Downa przez lubelskich maturzystów
 • Terapia zaburzeń integracji sensorycznej a funkcjonowanie dzieci z autyzmem w opinii rodziców
 • Doświadczenia emocjonalne matek spodziewających się dzieci z niepełnosprawnością. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie dziecka z FAS w opinii matek zastępczych z SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku
 • Wsparcie rodzin wychowujących dzieci z ADHD w opinii ich rodziców
 • Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z dysleksją w środowisku szkolnym
 • Trudności wychowawcze rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Świadomość kobiet w ciąży na temat wpływu alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym
 • Pedagog specjalny w wyobrażeniach studentów i nauczycieli
 • Dogoterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w opinii studentów
 • Komunikacja w rodzinach wychowujących dziecko ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie psychospołeczne osób z chorobą Alzheimera w opinii terapeutów
 • Postrzeganie osób starszych przez młodzież gimnazjalną
 • Budowanie relacji rówieśniczych przez młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością ruchową. Studium przypadku
 • Sport i taniec jako forma usprawniania rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym
Prace magisterskie
 • Postrzeganie dzieci z niepłynnością mówienia przez nauczycieli nauczania początkowego
 • Biblioterapia jako metoda rozwijania umiejętności społecznych dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń i Zespołem Aspergera.
 • Wyobrażenia młodzieży gimnazjalnej na temat osób z Zespołem Downa
 • Sygmatyzm u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studium przypadku