Aleksandra Borowicz

2018

Prace licencjackie
 • Banaś Paulina, Kształcenie integracyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w opinii pedagogów
 • Bąk Mariola, Postrzeganie osób z zespołem Downa przez lubelskich maturzystów
 • Bryda Karolina, Terapia zaburzeń integracji sensorycznej a funkcjonowanie dzieci z autyzmem w opinii rodziców
 • Fedorova Marianna, Doświadczenia emocjonalne matek spodziewających się dzieci z niepełnosprawnością. Studium przypadku
 • Jakubaszek Magdalena, Funkcjonowanie dziecka z FAS w opinii matek zastępczych z SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku
 • Józwik Jakub, Wsparcie rodzin wychowujących dzieci z ADHD w opinii ich rodziców
 • Lewandowski Jakub, Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z dysleksją w środowisku szkolnym
 • Małek Kinga, Trudności wychowawcze rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Nafalska Karolina, Świadomość kobiet w ciąży na temat wpływu alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym
 • Osińska Natalia, Pedagog specjalny w wyobrażeniach studentów i nauczycieli
 • Piłat Dominika, Dogoterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w opinii studentów
 • Raus Wiktoria, Komunikacja w rodzinach wychowujących dziecko ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Serba Sylwia, Funkcjonowanie psychospołeczne osób z chorobą Alzheimera w opinii terapeutów
 • Szałek Karolina, Postrzeganie osób starszych przez młodzież gimnazjalną
 • Wiechnik Adrianna, Budowanie relacji rówieśniczych przez młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością ruchową. Studium przypadku
 • Wójcik Wioletta, Sport i taniec jako forma usprawniania rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym
Prace magisterskie
 • Artymiuk Wioleta, Postrzeganie dzieci z niepłynnością mówienia przez nauczycieli nauczania początkowego
 • Bielska Marta, Biblioterapia jako metoda rozwijania umiejętności społecznych dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń i Zespołem Aspergera.
 • Brakarz Marta, Wyobrażenia młodzieży gimnazjalnej na temat osób z Zespołem Downa
 • Cisło Dagmara, Sygmatyzm u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studium przypadku