Aleksandra Borowicz
dr Aleksandra Borowicz
adiunkt - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.borowicz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0587-0665