2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • The sense of coherence and physical activity among secondary-school graduates living in the Lubelskie Province
  [Poczucie koherencji i aktywność fizyczna wśród maturzystów w makroregionie lubelskim]

  [w:] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

 • 2018

 • Pedagogiczne uwarunkowania poczucia koherencji
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN


  2017

  2016  Hasło encyklopedyczne

  Odznaczenie krajowe resortowe


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2015  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany