2021

Prace licencjackie
 • Wartości życiowe młodzieży trzecich klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • Rehabilitacja zawodowa a integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym.
 • Wartości życiowe młodzieży ósmych klas Szkoły Podstawowej w Tarnawatce
 • Hipoterapia a rozwój psychofizyczny dzieci z Zespołem Downa. Studium Przypadku.
 • Wartości życiowe studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID -19 w opinii rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce
 • Postawy prospołeczne w opinii młodzieży trzecich klas III Liceum Ogólnokształcącego w Puławach
 • Kształtowanie więzi między rodzicami a dzieckiem w okresie prenatalnym. Studium teoretyczne

2019

Prace licencjackie
 • Wiedza rodziców na temat modelu wychowania "rodzicielstwa bliskości"
 • Znaczenie kar i nagród w procesie wychowania w opinii rodziców uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 52 im.Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Reforma systemu oświaty wprowadzona od roku szkolnego 2017/2018 w opinii uczniów klas VI i VIII oraz ich rodziców z powiatu radomskiego
 • Pokonywanie barier w procesie nauczania dzieci obcokrajowców w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bezwoli i Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
 • Wpływ gier komputerowych na rozwój psychospołeczny dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Bariery komunikacyjne występujące między nauczycielami i uczniami klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kraśniku w opinii ich samych
 • Profilaktyka kryzysu więzi małżeńskiej w nauczaniu Jana Pawła II

2018

Prace licencjackie
 • Postrzeganie skuteczności procesu usamodzielnienia przez wychowanków Domu Dziecka w Kraśniku. Studium przypadku
 • Międzypokoleniowa transmisja wartości patriotycznych w rodzinie, na przykładzie rodzin polskich mieszkających w niemieckojęzycznej części Szwajcarii
 • Nauczanie czytania uczniów klas 1-3 w Korczakowskiej Szkole Marzeń - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Warszawie
 • Praca domowa a motywacja do nauki na przykładzie uczniów z klas IV Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej w opinii podmiotów szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli)
 • Formy pozalekcyjnych zajęć ruchowych w szkołach podstawowych na terenie Lubartowa