dr Agnieszka Linca-Ćwikła
adiunkt - Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.linca-cwikla_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6546-9868