Wojciech Gizicki

2018

Prace licencjackie
 • Wojna informacyjna jako narzędzie walki w XXI wieku
 • Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych szlaków morskich
 • Bezpieczeństwo Państw Europy Środkowo-Wschodniej w świetle działań Rosji po 2008 roku
 • Metody działań terrorystów w XX i XXI wieku.Analiza porównawcza
 • Wojska Lądowe w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Nielegalny handel bronią w perspektywie międzynarodowej
Prace magisterskie
 • Prawne i praktyczne problemy dostępu do broni palnej w wybranych państwach
 • Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Rola i zadania zwierząt w służbach mundurowych
 • Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • Międzynarodowe wsparcie procesów stabilizacyjnych w państwach byłej Jugosławi
 • Zmiany aktywności wojskowej USA w Europie po 1989 roku
 • Koncepcja Międzymorza jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie
 • Współczesne narzędzia terrorystyczne - charakterystyka problemu
 • Nowoczesne technologie w systemach bezpieczeństwa państw świata.
 • Dynamika zmian w działalności służb specjalnych w wybranych państwach po 1989 roku
 • Broń masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego
 • Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w system bezpieczeństwa NATO
 • Polityka bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej po zimnej wojnie

2017

Prace licencjackie
 • Szkolenie z obrony przed zagrożeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Koncepcja i realizacja