Wojciech Gizicki

2019

Prace licencjackie
 • Założenia strategii wojskowej na przykładzie wybranych państw świata
Prace magisterskie
 • Wykorzystanie formacji konnych na przykładzie służb mundurowych we wspólczesnej Polsce
 • Rola i zadania kobiet w wybranych instytucjach bezpieczeństwa w Polsce
 • Od Newport do Brukseli. Proces reformy NATO w latach 2014-2018
 • Zagrożenia i wyzwania w cyberprzestrzeni w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 • Polski przemysł obronny po 1989r
 • Wizerunek Żandarmerii Wojskowej oraz jego społeczna recepcja
 • Problem kary śmierci we współczesnym świecie w opinii studentów w wybranych państwach
 • Bezpieczeństwo społeczno - kulturowe w Europie w świetle małżeństw mieszanych wyznaniowo
 • Państwa upadłe.Powody i konsekwencje upadku państw w XXI wieku
 • Survival jako praktyczna forma edukacji dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo Europy w świetle wyzwań i zagrożeń płynących z Bliskiego Wschodu w XXI wieku
 • Zmiany w funkcjonowaniu Służby Celnej w Polsce po 2007 roku
 • Międzynarodowe konsekwencje rozwoju radykalnego islamu po Arabskiej Wiośnie
 • Metody walki z terroryzmem międzynarodowym po 2001 roku

2018

Prace licencjackie
 • Przestępstwa i wykroczenia transgraniczne na przykładzie wschodniej granicy RP
 • Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Zapobieganie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w III RP
 • Zjawisko handlu ludźmi w perspektywie międzynarodowej
 • Bezpieczeństwo zewnętrznej granicy UE na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej