Wojciech Gizicki

2020

Prace licencjackie
 • Atak na lotnisko w Doniecku jako przykład działań hybrydowych
 • Udział sił zbrojnych Rosji w konfliktach międzynarodowych w okresie rządów Władimira Putina
 • Praktyki wykorzystania dzieci w wybranych konfliktach zbrojnych
 • Rodzaje i metody przestępczości transgranicznej na przykładzie wschodniej granicy Polski
 • Narzędzia i metody wykorzystywane w wybranych zamachach terrorystycznych w XXI wieku
 • Doświadczenia weteranów współczesnych konfliktów zbrojnych
Prace magisterskie
 • Rola i zadania jednostek specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bioterroryzm jako asymetryczne zagrożenie współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Współpraca wojskowa pomiędzy Polską i NATO po 1999 roku
 • Strategie wojenne we współczesnych konfliktach zbrojnych
 • Szanse i wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego w rejonie Morza Bałtyckiego
 • Cele i metody międzynarodowej współpracy Policji w świetle Układu z Schengen
 • Bezpieczeństwo europejskie w kontekście współczesnych wyzwań demograficznych

2019

Prace licencjackie
 • Zwalczanie przestępczości na przykładzie działań Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i Lublinie
 • Nielegalne przekroczenia granicy na obszarze działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • Specyfika działań Wojsk Obrony Terytorialnej na przykładzie 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps.''Zapora''
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski w XXIw.
 • Atak na World Trade Center w perspektywie doświadczeń bezpośrednich świadków zdarzenia
 • Polska - Ukraina: strategiczne partnerstwo po 2004 roku. Podobieństwa i różnice
 • Zarządzanie kryzysowe na przykładzie powiatu Tomaszów Lubelski w latach 2014-2018