Wojciech Gizicki
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Prodziekan
Profesor KUL - Katedra Socjologii Bezpieczeństwa i Kryminologii
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.gizicki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1323-5912