2012

Prace licencjackie
  • Styl życia bezrobotnych w świetle badań socjologicznych w Polsce w latach 1989- 1999
  • Kobiety na polskim rynku pracy w latach 2005 - 2010. Wybrane aspekty
  • Program Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007- 2013 formą przeciewdziałania bezrobociu. Na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
  • Media społecznościowe w rekrutacji pracowników. Studium teoretyczne

2011

Prace licencjackie
  • Promocja elastycznych form zatrudnienia w Lublinie w latach 2005-2008 w Lublinie na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.