2022

Prace licencjackie
 • Wpływ rozwoju technologicznego na bezpieczeństwo energetyki lądowej po 1989 roku
 • Aktywność terrorystyczna Państwa Islamskiego w cyberprzestrzeni
 • Wpływ nowych technologii w działaniach zbrojnych na bezpieczeństwo Polski
 • Dezinformacja jako element wojny hybrydowej i jej wpływ na bezpieczeństwo państwa.
 • Nowoczesne technologie w atakach terrorystycznych na przykładzie wybranych organizacji

2021

Prace licencjackie
 • Cyberprzestrzeń jako obszar działań militarnych.
 • Media i konflikt - między informacją a dezinformacją (na przykładzie wybranych konfliktów XXI wieku).
 • Rola Wojsk Obrony Terytorialnej w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • Nowoczesne formy usług bankowych oraz ich bezpieczeństwo na przykładzie banku PKO Bank Polski
 • Fake news a bezpieczeństwo szczepień obowiązkowych na przykładzie Polski
 • Dark web jako źródło cyberprzestępczości
 • Wpływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo i obronność na przykładzie Stanów Zjednoczonych
 • Wpływ sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo na przykładzie Stanów Zjednoczonych
 • Wojna informacyjna jako jeden ze współczesnych frontów walki na przykładzie Rosji
 • Zarządzenie kryzysowe w mieście na prawach powiatu na przykładzie Białej Podlaskiej
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa na przykładzie Polski
 • Wpływ nowoczesnych technologii w motoryzacji na bezpieczeństwo w transporcie

2012

Prace licencjackie
 • Przeciwdziałanie e-wykluczeniu na terenie powiatu grodzkiego Lublin. Na przykładzie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"
 • Specyfika pracy menedżera w przedsiębiorstwie na przykładzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie
 • Pracoholizm - wybór czy obligatoryjna konieczność. Studium przypadku