Tomasz Moskal

2021

Prace magisterskie
  • Dzieje parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pantalowicach (1918-1939).

2018

Prace magisterskie
  • Duszpasterstwo przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu w latach 1992-2016

2017

Prace magisterskie
  • Praca Sióstr Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Radio Maryja (1995-2017)
  • Dzieje parafii w Piotrawinie w latach 1945-1992

2016

Prace magisterskie
  • Działalność Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Kasisi - Zambia w latach 1928 -1989
  • Millenium Chrztu Polski w Sandomierzu w historiografii ostatniego półwiecza.

2008

Prace magisterskie
  • Dzieje parafii św. Jadwigi w Nowym Porcie od 1945 do 2000 roku.
  • Księgi metrykalne w ustawodawstwie Kościoła katolickiego w polsce do końca XVIII wieku.