Tomasz Moskal

2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego

2020
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim

2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim
2018
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie habilitacyjnym2016

Recenzja w przewodzie doktorskim
Odznaczenie krajowe państwowe


2015
Recenzja w przewodzie doktorskim2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2013Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja działu czasopisma naukowego


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2009


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


2006
2005