Uzyskane granty (research grants):

2016-2019: kierownik grantu NCN pt. "Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym"

2015-2018: współwykonawca grantu NCN pt. "Formy prezentystycznej orientacji temporalnej" (kierownik: dr Małgorzata Sobol-Kwapińska)

2014-2017: współwykonawca grantu NCN pt. "Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych" (kierownik: prof. dr hab. Piotr Francuz)  

2011-2014: współwykonawca grantu MNiSW pt. "Orientacja pozytywna: struktura i funkcje" (kierownik: prof. dr hab. Piotr Oleś)  

2009-2013: kierownik grantu MNiSW pt. "Uważność a poznawcze procesy kontrolne - mediacyjna rola lęku"   

2008-2009: indywidualne stypendium naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznane w ramach Subsydium Profesorskiego "Mistrz" dla prof. dr hab. Piotra Olesia  

2004-2006: grant promotorski MNiSW pt. „Struktura koncepcji siebie oraz procesy przetwarzania informacji o sobie u osób o różnym stopniu uważności."  realizowany pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Olesia 

 

Publikacje:

Jankowski, T., Francuz, P., Oleś, P., Chmielnicka-Kuter, E. i Augustynowicz, P. (submitted). The effect of the painting beauty on eye movements.

Przepiórka, A., Jankowski, T. (submitted). Is Future Time Perspective Multidimensional? The Future Time Perspective Scale in a Polish Sample.

Francuz, P., Jankowski, T., Augustynowicz, P. (submitted). What do you mean when you say you like this painting?

Jankowski, T., Holas, P. (submitted). Effects of Brief Mindfulness Training on Attention Switching and Inhibition.

Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P., Jankowski, T., Francuz, P., Augustynowicz, P., & Łysiak, M.  (submitted). Autobiographical narratives inspired by the beauty of paintings: Analysis of meanings.

Jankowski, T., Bąk, W. (submitted). When possessing the self is adaptive? Social-cognitive approach to the question of the quiet ego.

Puchalska-Wasyl, M. i Jankowski, T. (in press). Are internal dialogues in young adults influenced by mother-father incongruence in parental attitudes assessed retrospectively? Journal of Family Issues.

Jankowski, T. i Bąk, W. (2019). Mindfulness as a mediator of the relationship between trait anxiety, attentional control and cognitive failures. A multimodel inference approach. Personality and Individual Differences, 142, 62–71.

Jankowski, T. i Stóżak, P. (2019). The relationship between mindfulness, cognitive intrusions and recollection: An ERP study. Advances in Cognitive Psychology, 15, 75–85.

Laskowska, A., Jankowski, T., Oleś, P. i Miciuk, Ł. (2018). Positive orientation as a predictor of hedonic well-being: mediating role of the self-concept. Health Psychology Report, 6, 261–272.

Jankowski, T., Francuz, P. i Oleś, P., Chmielnicka-Kuter, E.  (2018). The effect of temperament, expertise in art, and formal elements of paintings on their aesthetic appraisal. Psychology of aesthetics, creativity, and the arts. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/aca0000211

Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N. i Jankowski, T. (2018). Eye Movement Correlates of Expertise in Visual Arts. Frontiers in Human Neuroscience, 12:87. doi: 10.3389/fnhum.2018.00087

Sobol-Kwapińska, M., Jankowski, T., Przepiorka, A., Oinyshi, I., Sorokowski, P. i Zimbardo, P. (2018). What is the structure of time? A study on time perspective in the USA, Poland, and Nigeria. Frontiers in Psychology, 9: 2078. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02078

Oleś, P. i Jankowski, T. (2017). Positive orientation - A common base for hedonistic and eudemonistic happiness? Applied Research in Quality of Life, 13, 105–117.

Sobol-Kwapińska, M. i Jankowski, T. (2016). Positive Time. Balanced Time Perspective and Positive Orientation. Journal of Happiness Studies, 17, 1511–1528.

Sobol-Kwapińska, M., Jankowski, T., Przepiórka, A.  (2016). What Do We Gain by Adding Time Perspective to Mindfulness? Carpe Diem and Mindfulness in a Temporal Framework. Personality and Individual Differences. DOI 10.1016/j.paid.2015.07.046 

Miciuk Ł., Jankowski, T. i Oleś, P. (2016). Incremental validity of positive orientation: predictive efficiency beyond the Five-Factor Model. Health Psychology Report, 4, 294–302.

Gorczyca, A., Jankowski, T. i Oleś, P. (2016).  Does running a first marathon influence general self-efficacy and positive orientation? International Journal of Sport Psychology, 47, 466–482.

Miciuk, Ł., Jankowski, T., Laskowska, A. i Oleś, P. (2016). Positive orientation and the Five Factor Model. Polish Psychological Bulletin, 47, 141–148.

Przepiórka, A., Sobol-Kwapińska, M. i Jankowski, T. (2016). A polish short version of the Zimbardo Time Perspective Inventory. Personality and Individual Differences, 101, 78–89.

Sobol-Kwapińska, M. i Jankowski, T. (2016). Positive Time. Balanced Time Perspective and Positive Orientation. Journal of Happiness Studies, 17, 1511–1528. pdf

Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition, 28, 64-80. pdf

Jankowski, T., Zatorski, M. (2014). Refleksyjność i uważność jako czynniki redukujące podatność na manipulację. W: D. Doliński i M. Gamian Wilk. Przestrzenie manipulacji społecznej (s. 367-406). Warszawa: PWN. 

Holas, P., & Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology, 48(3), 232–243. pdf

Oleś P. K., Alessandri G., Oleś M., Bąk W., Jankowski T., Laguna M., Caprara G. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy, Studia Psychologica, 55 (1), 47-59. pdf

Jankowski, T. (2012). Samoświadomość. W: Encyklopedia katolicka, t.17. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Projekcja. W: Encyklopedia katolicka, t.16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Popęd. W: Encyklopedia katolicka, t.15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Personologia. W: Encyklopedia katolicka, t.15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Dialogowość a samoświadomość. Te same czy odrębne zjawiska? W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i E. Brygoła. Dialog z samym sobą (s. 295-322). Warszawa: PWN. 

Bąk, W., Jankowski, T. (2011). Samoświadomość a nastrój. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele. Perspektywy (s. 270-287). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jankowski, T. (2011). O przewadze koniunkcji na alternatywą, czyli jak skuteczniej pomagać terapeutom. Roczniki Psychologiczne, 14, 41-46. pdf

Oleś P. K., Batory A., Buszek M., Chorąży K., Dras J., Jankowski T., Kalinowska I., Kubala D., Parzych J., Sadowski S., Sosnowska K., Talik W., Wróbel M. (2010). Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty. Czasopismo Psychologiczne, 16, 113-127. 

Jankowski, T. (2010). Odporność psychiczna. W: Encyklopedia katolicka, t.14., s.331. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2010). Terapia skupiona na schematach. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (s. 172-188). Warszawa: Eneteia. 

Jankowski, T., Holas, P., Krawczyk, K. (2010). Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (s. 130-156). Warszawa: Eneteia. 

Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P. (2009). Przydatność Inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Jankowski, T., Holas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, 47, 4, 59-79. pdf

Jankowski, T. (2008). Integrująca rola uważności w kształtowaniu koncepcji siebie. Przegląd Psychologiczny, 51, 4, 443-464. pdf

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E., Jankowski, T., Bąk, W. (2008). Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51, 197-214. pdf

Bąk, W., Jankowski, T. (2007). Sprawozdanie z w XXII Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej w Jadwisinie. Przegląd Psychologiczny, 50, 3, 339-342. 

Jankowski, T.,(2006). Motywy związane z koncepcją siebie. Studia z Psychologii w KUL, 13, 149-174. pdf

Jankowski, T. (2004). Wczesne diagnozowanie oraz krótka interwencja wobec osób z problemem alkoholowym. Medycyna Ogólna, 1-2.

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019 12:12