2012

Prace magisterskie
 • Samoświadomość a wewnętrzna aktywność dialogowa
 • Wpływ uważności na procesy przełączania uwagi
 • Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zjawiska błądzenia myślami
 • Osobowościowe uwarunkowania Metapoznawczego Ja.
 • Struktura orientacji pozytywnej: modele empiryczne.
 • Struktura tożsamości u osób o orientacji homoseksualnej
 • Metaświadomość a podatność na sugestie
 • Narcyzm a poczucie humoru
 • Wpływ uważności na procesy hamowania uwagowego
 • Struktura pozytywnej orientacji: weryfikacja modelu rozszerzonego
 • Uważność a motywacja wewnętrzna

2011

Prace magisterskie
 • Sposoby manifestowania i rozwiązywania konfliktów wczesnej dorosłości - analiza systemów wartościowań
 • Znaczenie samooceny dla struktury systemu Ja, wewnętrznej aktywności dialogowej i samopoczucia
 • Pozytywna orientacja i poczucie własnej skuteczności a radzenie sobie ze stresem