dr hab. Tomasz Jankowski
Adiunkt - Katedra Psychologii Osobowości
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.jankowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0636-3051