Z badań nad słownictwem ukraińskich gwar nadsańskich w Polsce.
[From research over vocabulary of ukrainian local dialect on the river San in Poland.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (ISSN: 1733-2249)
Rok wydania: 2015
Tom: 10
Strony od-do: 115-120
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest analizie słownictwa gwarowego dialektu ukraińskiego, występującego na krańcach Polski południowo-wschodniej. Klasyfikacja słownictwa wraz z ukazaniem procesów jego powstawania pozwala wydzielić rodzimą leksykę ukraińską (gwarową), zapożyczenia słowiańskie oraz zapożyczenia niesłowiańskie. Tworzenie nowej leksyki odbywa się za pomocą mechanizmów językowych, takich jak: hybrydyzacja, kalkowanie, adaptowanie.
Słowa kluczowe: ukraińska gwara nadsańska, leksyka, zapożyczenia językowe
Dostęp WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TZwiaz10/17_Kolodynska.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Z badań nad słownictwem ukraińskich gwar nadsańskich w Polsce.",
journal = "TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych",
year = "2015",
pages = "115-120"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2015). Z badań nad słownictwem ukraińskich gwar nadsańskich w Polsce. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 115-120.