Wpływ języka polskiego na fonetykę i leksykę ukraińskich gwar nadsańskich
[The influence of the Polish language on the phonetics and vocabulary in Ukrainian dialect on the river San]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Tytuł publikacji: Między Wschodem a Zachodem : z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego : [pamięci Profesora Ryszarda Łużnego]
Redaktorzy: Witold Kołbuk, Albert Nowacki, Lubomyr Puszak
Strony od-do: 57-70
Streszczenie: Artykuł omawia kwestie przenikania elementów języka polskiego do ukraińskiego systemu gwarowego występującego na terenie Polski (ukraińskie gwary nadsańskie). Szeroko rozumianej interferencji towarzyszą zjawiska adaptacji fonetycznej, morfonologicznej, a także przejmowanie zapożyczeń leksykalnych adaptowanych bądź nieadaptowanych.
Słowa kluczowe: ukraińskie gwary nadsańskie, fonetyka, leksyka, język polskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Wpływ języka polskiego na fonetykę i leksykę ukraińskich gwar nadsańskich",
journal = "",
year = "2010",
pages = "57-70"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2010). Wpływ języka polskiego na fonetykę i leksykę ukraińskich gwar nadsańskich. , 57-70.