Fleksja werbalna w gwarze ukraińskiej Kalnikowa.
[Verbal inflection in the local ukrainian dialect of Kalnikow.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Slovjans'yj visnyk. Zbirnyk naukovykh prac'. Vypusk 6. Rok wydania: 2006
Tom: 6
Strony od-do: 305-312
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest odmianie czasownika w ukraińskiej gwarze Kalnikowa w woj. przemyskim. Paradygmaty odmian wraz z kontekstami użycia stanowią treść opisu.
Słowa kluczowe: ukraińska gwara nadsańska, fleksja werbalna.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Fleksja werbalna w gwarze ukraińskiej Kalnikowa. ",
journal = "Slovjans'yj visnyk. Zbirnyk naukovykh prac'. Vypusk 6. ",
year = "2006",
pages = "305-312"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2006). Fleksja werbalna w gwarze ukraińskiej Kalnikowa. . Slovjans'yj visnyk. Zbirnyk naukovykh prac'. Vypusk 6. , 305-312.