Praktyka nauczania języka ukraińskiego jako obcego w dydaktyce uniwersyteckiej.
[The practice teaching of the Ukrainian language as in university teaching.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (ISSN: 1733-2249)
Rok wydania: 2008
Tom: III
Numer czasopisma: Nr 5-6
Strony od-do: 83-90
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest tematyce nauczania języka ukraińskiego w uniwersytecie z punktu widzenia wieloletniego dydaktyka i wykładowcy. Omawiane są kwestie związane z motywacjami kandydatów podejmujących naukę języka ukraińskiego-Polaków i Ukraińców, zróżnicowanie poziomów znajomości języka, a także kwestie dotyczące praktycznego stosowania podejścia indywidualnego w nauce języka ukraińskiego. Omówiono także efektywne metody dydaktyczne stosowane w procesie dydaktycznym.
Słowa kluczowe: nauczanie języka ukraińskiego, dydaktyka uniwersyteckaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Praktyka nauczania języka ukraińskiego jako obcego w dydaktyce uniwersyteckiej.",
journal = "TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych",
year = "2008",
number = "Nr 5-6",
pages = "83-90"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2008). Praktyka nauczania języka ukraińskiego jako obcego w dydaktyce uniwersyteckiej. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, Nr 5-6, 83-90.