Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich.
[Study on the derivation noun in Ukrainian dialect on the river San.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Slavia Orientalis (ISSN: 0037-6744)
Rok wydania: 2010
Tom: 59
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 253-265
Streszczenie: W artykule przedmiotem analizy jest opis derywacji kategorii słowotwórczej rzeczownika - głównie formacji sufiksalnych. Wyodrębnione zostały wraz w formantami kategorie słowotwórcze: Nomina actionis, Nomina agentis, DEadiektywne Nomina Subiecti, NOmina Instrumenti, Nomina essendi, Deminutiva, Nomina loci.
Słowa kluczowe: ukraińskie gwary nadsańskie, derywacja rzeczownika, formanty słowotwórcze.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich.",
journal = "Slavia Orientalis",
year = "2010",
number = "2",
pages = "253-265"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2010). Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich. Slavia Orientalis, 2, 253-265.