Rzeczowniki motywowane w gwarze ukraińskiej Kalnikowa.
[Nouns in motivated of Ukrainian dialect in Kalnikow.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Діалектологічні студії.5,Фонетика, морфологія, словотвір. Національна академія наук України. Rok wydania: 2005
Tom: 5
Strony od-do: 165-174
Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę semantyczną grup słowotwórczych rzeczownika oraz derywacyjnych wykładników formalnych (derywatów).Podstawę badań stanowi materiał gwarowy z terenu występowania ukraińskiej gwary nadsańskiej w Polsce. Analizie poddane zostały: Nomina actionis, Nomina agentis, Nomina instrumenti, Nomina patientis, Nomina attributiva, Nomina loci, Nomina collectiva, Nomina feminitiva, Deminutiva, Augmentativa, Formacje hybrydalne.
Słowa kluczowe: ukraińska gwara nadsańska, Kalników, rzeczowniki motywowane.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Rzeczowniki motywowane w gwarze ukraińskiej Kalnikowa.",
journal = "Діалектологічні студії.5,Фонетика, морфологія, словотвір. Національна академія наук України.",
year = "2005",
pages = "165-174"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2005). Rzeczowniki motywowane w gwarze ukraińskiej Kalnikowa. Діалектологічні студії.5,Фонетика, морфологія, словотвір. Національна академія наук України., 165-174.