O sytuacji gwary ukraińskiej w Kalnikowie koło Przemyśla.
[About the situation of the Ukrainian dialect in Kalnikow near Przemyśl.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 1999
Tom: XLVII
Numer czasopisma: Nr 6
Strony od-do: 127-136
Streszczenie: Artykuł opisuje sytuację językową w Kalnikowie, a także tło społeczno-historyczne badanego terenu. Ukazane są współczesne uwarunkowania wspierające lub hamujące rozwój ukraińskiej gwary nadsańskiej w Kalnikowie koło Przemyśla. Oryginalny materiał gwarowy zebrany od najstarszych przedstawicieli gwary pozwala wydzielić archaiczne cechy gwarowe oraz przykłady współczesnych l zapożyczeń z języka polskiego.
Słowa kluczowe: ukraińska gwara nadsańska, sytuacja językowa, Kalników.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "O sytuacji gwary ukraińskiej w Kalnikowie koło Przemyśla.",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "1999",
number = "Nr 6",
pages = "127-136"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (1999). O sytuacji gwary ukraińskiej w Kalnikowie koło Przemyśla. Roczniki Humanistyczne, Nr 6, 127-136.