Innowacyjność w gwarach ukraińskich.
[Innovativeness in Ukrainian dialects. ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Neophilologica (ISSN: 1509-1619)
Rok wydania: 2022
Tom: XXIV 2
Strony od-do: 89-96
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest innowacjom w gwarach ukraińskich występujących na terenie Polski oraz Ukrainy. Materiał językowy poddany analizie obejmuje hybrydy językowe, zapożyczenia leksykalne, dublety leksykalne, konstrukcje przyimkowe. Elementy innowacyjne występujące w analizowanych gwarach stanowią wspólne dla gwar wschodniosłowiańskie dziedzictwo językowe.
Słowa kluczowe: innowacyjność, dialekt ukraiński, gwara.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Innowacyjność w gwarach ukraińskich.",
journal = "Acta Neophilologica",
year = "2022",
pages = "89-96"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2022). Innowacyjność w gwarach ukraińskich. Acta Neophilologica, 89-96.