2016

Prace magisterskie
 • Misyjna działalność Kościoła według Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Liturgia Godzin według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i II Polskiego Synodu Plenarnego
 • Příprava na uzavření manželství v olomoucké arcidiecézi v letech 1983-2015
 • Zaręczyny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Charitativní činnost církve podle Kodexu kanonického práva z roku 1983 a předpisy arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké
 • Środki społecznego przekazu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i statutów Pierwszego Synodu Diecezji Rzeszowskiej
 • Exorcismy a jiné modlitby za osvobození v zákonodárství katolické církve západního obřadu v České republice

2015

Prace magisterskie
 • Organizacja nowej ewangelizacji w dokumentach papieża Jana Pawła II
 • Małżeństwo i rodzina w uchwałach III Synodu Diecezji Kieleckiej

2014

Prace magisterskie
 • Działalność charytatywna Kościoła w statutach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999)
 • Nauczanie katechetyczne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i I Synodu Prowincji Krakowskiej
 • Działalność misyjna Kościoła według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i uchwał I Synodu Diecezji Radomskiej
 • Przepowiadanie słowa Bożego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i dokumentów Soboru Watykańskiego II
 • Środki społecznego przekazu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i statutów II Polskiego Synodu Plenarnego

2013

Rozprawy doktorskie
 • Przygotowanie do małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskim prawie partykularnym
Prace magisterskie
 • Przepowiadanie Słowa Bożego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Synodu Archidiecezji Przemyskiej z 2000 roku

2012

Prace magisterskie
 • Nauczanie katechetyczne według uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000)
 • Formacja ekumeniczna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 roku
 • Działalność misyjna Kościoła według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i statutów II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999)

2011

Prace magisterskie
 • Pogrzeb kościelny według KPK z 1983 roku i statutów II Polskiego Synodu Plenarnego