2006

Prace magisterskie
  • Sakrament pokuty w świetle Synodu Archidiecezji Przemyskiej 1995 - 2000