2011

Prace magisterskie
 • Kult świętych, obrazów i relikwii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Działalność charytatywna Kościoła w uchwałach II Synodu Diecezji Lubelskiej z 1985 roku
 • Nauczanie katechetyczne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 roku
 • Działalność pastoralna w uchwałach II Synodu Diecezji Lubelskiej z 1985 roku

2010

Prace magisterskie
 • Misja nauczycielska Kościoła w uchwałach II Synodu Diecezji Sandomierskiej z 1999 roku
 • Pogrzeb katolicki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej (1982-1986)
 • Przygotowanie do małżeństwa w obowiązującym prawodawstwie Kościołów partykularnych w Metropolii Lubelskiej
 • Przygotowanie kanoniczne do małżeństwa według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z 2003 roku
 • Zadania wiernych świeckich w uchwałach Drugiego Synodu Diecezji Lubelskiej z 1985 roku

2009

Prace magisterskie
 • Misja nauczycielska Kościoła w uchwałach Drugiego Synodu Diecezji Lubelskiej z 1985 r.
 • Przygotowanie kanoniczne do zawarcia małżeństwa w uchwałach Synodu Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000)
 • Wierni świeccy w uchwałach Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r.

2008

Prace magisterskie
 • Organizacja duszpasterstwa w rozporządzeniach biskupa gorzowskiego Wilhelma Pluty (1958-1986)
 • Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w diecezji grodzieńskiej w latach 1991-2007.

2007

Prace magisterskie
 • Działalność katolików świeckich w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Sakrament pokuty w świetle synodu Archidiecezji Częstochowskiej z 1987 r.
 • Przygotowanie do małżeństwa w świetle posoborowych dokumentów Konferencji Episkopatu Polski.
 • Zawieranie małżeństwa w uchwałach Drugiego Synodu Diecezji Sandomierskiej

2006

Prace magisterskie
 • Przygotowanie do życia małżeńskiego w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego 1991 - 1999
 • Zawieranie małżeństwa w świetle I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej