2022Recenzja w przewodzie doktorskimInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2021


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowejNagroda wewnętrzna2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2019Rozdział w recenzowanej książce naukowejOrganizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyOrganizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nagroda wewnętrzna2017

Recenzja w przewodzie doktorskim
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Odznaczenie krajowe resortowe
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Saeculum Christianum. Pismo HistoryczneRecenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowejCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Saeculum Christianum. Pismo Historyczne
Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejOdznaczenie krajowe państwowe


Działalność odczytowa


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2013Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRedakcja naczelna publikacji naukowejOrganizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Organizacja konferencji


Udział w konferencji


Odznaczenie krajowe państwowe

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowejOrganizacja konferencji międzynarodowej2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książkiRecenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Wygłoszenie referatu na konferencji
2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Organizacja konferencji międzynarodowej
Działalność odczytowa2007Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej
2006
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymRecenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji
2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowejDziałalność odczytowa2002Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2001
2000

 • Kurs szkoleniowy dla fotoreporterów filmujących podczas liturgii
 • Kurs szkoleniowy dla fotoreporterów filmujących podczas liturgii

 • 1999  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  1998  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  1997


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  1996


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki  1995


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  1994


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  1993


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Udział w konferencji krajowej


  1992


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  1986