2022

Rozprawy doktorskie
 • Multimedialne pomoce dydaktyczne w szkolnym nauczaniu religii na podstawie założeń programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz wybranych serii podręczników w latach 2001-2020
Prace magisterskie
 • Obraz sakramentu małżeństwa na podstawie Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Familiaris Consortio i wypowiedzi ankietowych uczniów szkół ponadpodstawowych w Radomiu.

2021

Prace magisterskie
 • Katecheza szkolna a grupy parafialne w założeniach podstaw programowych katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2001 r. oraz wybranej literatury.
 • ŚPIEW W KATECHEZIE W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE LITERATURY KATECHETYCZNEJ I WYBRANYCH SERII PODRĘCZNIKÓW
 • Metody problemowe w katechezie w założeniach podstaw programowych katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2018 r. oraz wybranych podręczników w klasach VI-VIII szkoły podstawowej.
 • Wychowanie patriotyczne w katechezie na podstawie nauczania Jana Pawła II i badań ankietowych uczniów szkół ponadpodstawowych w Starachowicach

2020

Rozprawy doktorskie
 • Edukacja religijna w gimnazjum na podstawie założeń progrmowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku w wybranych seriach podręczników
Prace magisterskie
 • Obraz katechety na podstawie badań ankietowych młodzieży w wybranych szkołach ponadpodstawowych w Radomiu.

2019

Rozprawy doktorskie
 • Troska Kościoła o chorego w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Studium teologicznopastoralne
 • Troska Kościoła o pokój w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Studium teologicznopastoralne
Prace magisterskie
 • Katecheza w służbie nowej ewangelizacji na podstawie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium i wybranej literatury katechetycznej
 • Rok liturgiczny w katechezie w klasach IV-VI szkoły podstawowej na podstawie "Programu nauczania religii" z 2010 r. oraz wybranych wersji podręcznikowych
 • Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w dokumentach Kościoła i wybranej literaturze pedagogiczno-katechetycznej

2017

Prace magisterskie
 • Wychowanie do radości w katechezie na podstawie adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium Ojca Świętego Franciszka oraz wybranej literatury katechetycznej

2016

Prace magisterskie
 • Katecheza do młodzieży Jana Pawła II w Orędziach na Światowe Dni Młodzieży oraz wybranej literaturze
 • Media w służbie nowej ewangelizacji na podstawie dokumentów Kościoła i wybranej literatury.
 • Duszpasterska troska o małżeństwa i rodziny w założeniach programowych Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła
 • Duchowość katechety na podstawie Dokumentów katechetycznych Kościoła i wybranej literatury.
 • Zasada miłości według Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej pism i wybranej literatury.
 • Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej w ujęciu biskupa Edwarda Materskiego