Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
Adiunkt - Katedra Katechetyki Integralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.labendowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1695-2324