Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, wykładowca katechetyki w KUL Jana Pawła II. Specjalizuje się w zakresie: wychowania chrześcijańskiego w katechezie szkolnej dzieci i młodzieży, katechezie dorosłych, dydaktyce i metodyce katechezy, katechetyce materialnej, szczegółowej i specjalnej, formacji katechetów oraz duszpasterstwie katechetycznym w parafii. Jest redaktorem kwartalnika katechetycznego „Zeszyty Formacji Katechetów”, ukazującego się od 2001 r. przy Wydziale Teologicznym i Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu, natomiast od 2013 r. przy Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL Jana Pawła II. Od 2001 r. jest redaktorem serii podręczników i pomocy katechetycznych do nauki religii pt. „Bóg jest miłością” w zakresie katechezy przedszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. W latach 1987-2001 prowadził ćwiczenia i zajęcia z katechetyki na Wydziale Teologii KUL Jana Pawła II w Lublinie, natomiast w latach 2000-2013 w Instytucie Teologicznym w Radomiu przy Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Od 1 października 2013 r. jest ponownie zatrudniony w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL Jana Pawła II. Od 1983 r. zajmuje się formacją i przygotowaniem do katechezy osób świeckich i duchownych poprzez kursy katechetyczne, Studium Katechetyczne, Kolegium Teologiczne, Instytut Teologiczny przy Wydziale Teologicznym KUL Jana Pawła II i UKSW oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. W latach 1996-2005 był sekretarzem i konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Od 2001 do 2006 r. i od 2011 r. jest rzeczoznawcą oraz recenzentem programów i podręczników do nauki religii w Polsce. W latach 2000-2012 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli religii ubiegających się o awans zawodowy. Mając na uwadze permanentną formację katechetów i podniesienie jakości katechezy w Polsce, organizuje sympozja, konferencje oraz warsztaty szkoleniowe.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II w Lublinie i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie.

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 09:31