2016

Prace magisterskie
  • Troska Kościoła o ludzi cierpiących na podstawie Listu Apostolskiego "Salvifici Doloris" i wybranych podręczników szkoły podstawowej w klasach IV-VI.

2015

Prace magisterskie
  • Duchowość michalicka w systemie wychowawczym błogosławionego ojca Bronisława Markiewicza.
  • Przygotowanie do katechezy i duszpasterstwa alumnów na podstawie adhortacji apostolskiej "Pastores dabo vobis" oraz wybranej literatury katechetycznej.
  • PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW: POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE Z 2010 ROKU
  • Katecheza osób szczególnej troski z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na podstawie założeń programowych katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2010 roku i wybranej literaturze przedmiotowej.

2014

Prace magisterskie
  • Koinonijny wymiar sakramentu małżeństwa na podstawie księgi liturgicznej "Obrzędy Sakramentu Małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich".
  • Paschalny wymiar sakramentu namaszczenia chorych na podstawie księgi liturgicznej "Sakramenty Chorych".
  • Relacje między nauczaniem religii w szkole a katechezą parafialną na podstawie dokumentów katechetycznych Kościoła i wybranej literatury
  • Inicjacyjny wymiar sakramentu bierzmowania na podstawie księgi liturgicznej: „Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”