2019Recenzja książki naukowej
2018

Artykuł w czasopiśmie


Recenzja książki naukowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencjiWykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

2017Artykuł w czasopiśmieRecenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji


20162015
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2014
Hasło encyklopedyczneArtykuł w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Prezentacja na konferencji międzynarodowej
Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowegoOdznaczenie krajowe państwowe2013
Recenzja naukowa w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym
2012
Artykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Organizacja konferencji międzynarodowejPrzyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowegoInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2010


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2009


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


2008
2007


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2006Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


20052004Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


1997


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej