2019

Rozprawy doktorskie
 • "Wolność odpowiedzialna". Etyka chrześcijańska w myśli teologicznej Wolfganga Hubera

2018

Rozprawy doktorskie
 • Spiritual, Practical and Doctrinal Ecumenism in the Anglican-Roman Catholic Relations in Nigeria
Prace magisterskie
 • Oczekiwanie zmarłych na Sąd Ostateczny na podstawie wybranej literatury teologicznej

2016

Rozprawy doktorskie
 • Dialog Katolicko-anglikański wobec wybranych współczesnych zagadnień moralno-etycznych

2015

Rozprawy doktorskie
 • Aksjologia dialogu ekumenicznego. Studium filozoficzno-teologiczne

2014

Rozprawy doktorskie
 • Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne.
 • Koinonia jako urzeczywistnienie jedności Kościoła w wybranych dokumentach Komisji <> Światowej Rady Kościołów
 • Ekumeznizm w Posłudze Kobiet Katolickich "Magnificat"
 • Ekumenizm w nauczaniu papieży od Jana XXIII do Benedykta XVI

2013

Rozprawy doktorskie
 • Dialog katolicko-luterński wobec wybranych współczesnych zagadnień moralno-etycznych
 • Wspólnota eucharystyczna według dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego. Studium ekumeniczne.
Prace magisterskie
 • Natura Kościoła w wybranych dokumentach Światowej Rady Kościołów.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Autorytatywne nauczanie kościelne według dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na forum światowym.

2010

Rozprawy doktorskie
 • Tożsamość wyznaniowa w chrześcijańskiej myśli teologicznej. Studium ekumeniczne.