• Maturę uzyskał w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Gliwicach.
  • Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1993) i informatykę na Uniwersytecie w Oxfordzie - Wadham College (1994-1995).
  • Doktorat uzyskał w 2000 roku na Wydziale Filozofii KUL na podstawie rozprawy Logika programowania a sylogistyka Arystotelesa napisanej pod kierunkiem prof. Z. Dywana, recenzenci: dr hab. Jan Waszkiewicz, prof. dr hab. Jan Zygmunt.
  • Habilitację uzyskał w 2012 roku na Wydziale Filozofii KUL na podstawie rozprawy "Aksjomatyczne systemy rachunku nazw"
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 14:19