20202019

 • A simple voting protocol on quantum blockchain
  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS
 • Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic
  [w:] Entropy
 • Judging Actions on the Basis of Prima Facie Duties. The case of self-driving cars
  [Ocena działań napodstawie obowiązków prima facie. Przypadek samochodów autonomicznych]

  [w:] Logic and Logical Philosophy

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2018
  2017  2016  2015
  2014
  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2012
  2011


  Książka naukowa recenzowana