• Kierownik Katedry (od 2017-10-01)
  • Prodziekan (od 2016-09-01)
  • Prodziekan (od 2015-06-09 do 2016-08-31)