2019

Prace magisterskie
  • Ocena odległości semantycznej przy użyciu narzędzi komputerowego przetwarzania języka naturalnego
  • Opis i ocena ontologii związanych z samochodami autonomicznymi

2017

Prace licencjackie
  • Ontologiczna reprezentacja standardu handlowego - przykład wybranego katalogu UNECE
  • Opis ontologiczny dzieła muzycznego na przykładzie wybranych utworów klasycznych
  • Automatyzacja oznaczania semantycznego strony internetowej terminami schema.org przy użyciu bazy danych
  • Semantyczne oznaczanie strony internetowej za pomocą terminów schema.org na podstawie kognitywistyka.kul.pl
  • Formalna charakterystyka i intuicyjne rozumienie wybranych logik modalnych
  • Ontologiczna reprezentacja informacji geograficznych na przykładzie Australii i Oceanii

2011

Prace licencjackie
  • Notacje stosowane w diagramach związków encji

2010

Prace licencjackie
  • Projektowanie baz danych w oparciu o model ontologiczny, na przykładzie obiektów muzealnych