Piotr Kulesza

Absolwent architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doktor nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki. Pracuje w Instytucje Architektury Krajobrazu KUL, jako adiunkt w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu. Prowadzi badania naukowe z zakresu powiązań przyrody i sztuki, a zawłaszcza szaty roślinnej odzwierciedlonej w sztukach plastycznych. Zajmuje się badaniami nad sztuką ogrodową w kontekście historycznym i współczesnym. Prowadzi badania nad roślinnością komponowaną przy obiektach sakralnych.

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2020 00:40