2018

Prace inżynierskie
 • Mazur Diana, Miejsca Obsługi Podróżnych na drodze ekspresowej S12/17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski
 • Pasek Patryk, System transportowy powiatu Radzyń Podlaski
 • Włodarz Karolina, Rewaloryzacja założenia dworsko-parkowego w Szczucinie
 • Zawada Katarzyna, Ocena walorów krajobrazu kulturowego w Gminie Mełgiew

2016

Prace inżynierskie
 • Jakubczyk Klaudia, Projekt koncepcyjny Placu Surdackiego w Kraśniku
 • Olucha Emilia, Projekt koncepcyjny ogrodu przy Kościele pw Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie
 • Przybylska Natalia, Projekt koncepcyjny kampusu Politechniki Warszawskiej Filiii w Płocku
 • Wiśniewska Agnieszka, Projekt koncepcyjny ogrodu edukacyjnego przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie

2015

Prace inżynierskie
 • Czeżyk Marek, Projekt zagospodarowania terenu przy klasztorze Ojców Bernardynów w Lublinie
 • Koszańska Małgorzata, Zagospodarowanie terenu przy Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
 • Palak Bożena, Projekt zagospodarowania terenu przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Motyczu

2014

Prace licencjackie
 • Kubiś Agnieszka, Projekt koncepcyjny ogrodu przykościelnego w Jakubowicach Murowanych
 • Mrugała Izabela, Projekt koncepcyjny ogrodu przy ośrodku rehabilitacyjno-leczniczym w Baranówce
 • Sągolewski Tomasz, Projekt koncepcyjny skweru miejskiego w Bełżycach

2013

Prace licencjackie
 • Dudziński Adam, Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Klasztorze O. Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym
 • Tracz Monika, Projekt koncepcyjny Parku Akademickiego w Lublinie jako przykład wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej
 • Wójcik Anna, Projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego w stylu krajobrazowym w Dobranowicach
 • Wróbel Anna, Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie