2018

Prace inżynierskie
 • Miejsca Obsługi Podróżnych na drodze ekspresowej S12/17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski
 • System transportowy powiatu Radzyń Podlaski
 • Rewaloryzacja założenia dworsko-parkowego w Szczucinie
 • Ocena walorów krajobrazu kulturowego w Gminie Mełgiew

2016

Prace inżynierskie
 • Projekt koncepcyjny Placu Surdackiego w Kraśniku
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przy Kościele pw Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie
 • Projekt koncepcyjny kampusu Politechniki Warszawskiej Filiii w Płocku
 • Projekt koncepcyjny ogrodu edukacyjnego przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie

2015

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy klasztorze Ojców Bernardynów w Lublinie
 • Zagospodarowanie terenu przy Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
 • Projekt zagospodarowania terenu przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Motyczu

2014

Prace licencjackie
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przykościelnego w Jakubowicach Murowanych
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przy ośrodku rehabilitacyjno-leczniczym w Baranówce
 • Projekt koncepcyjny skweru miejskiego w Bełżycach

2013

Prace licencjackie
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Klasztorze O. Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym
 • Projekt koncepcyjny Parku Akademickiego w Lublinie jako przykład wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego w stylu krajobrazowym w Dobranowicach
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie