Piotr Kulesza

2021

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy kościele parafialnym w Gościeradowie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy cerkwi greckokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania skweru osiedlowego w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

2018

Prace inżynierskie
 • Miejsca Obsługi Podróżnych na drodze ekspresowej S12/17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski
 • System transportowy powiatu Radzyń Podlaski
 • Rewaloryzacja założenia dworsko-parkowego w Szczucinie
 • Ocena walorów krajobrazu kulturowego w Gminie Mełgiew

2016

Prace inżynierskie
 • Projekt koncepcyjny Placu Surdackiego w Kraśniku
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przy Kościele pw Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie
 • Projekt koncepcyjny kampusu Politechniki Warszawskiej Filiii w Płocku
 • Projekt koncepcyjny ogrodu edukacyjnego przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie

2015

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy klasztorze Ojców Bernardynów w Lublinie
 • Zagospodarowanie terenu przy Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
 • Projekt zagospodarowania terenu przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Motyczu

2014

Prace licencjackie
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przykościelnego w Jakubowicach Murowanych
 • Projekt koncepcyjny ogrodu przy ośrodku rehabilitacyjno-leczniczym w Baranówce
 • Projekt koncepcyjny skweru miejskiego w Bełżycach

2013

Prace licencjackie
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Klasztorze O. Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym
 • Projekt koncepcyjny Parku Akademickiego w Lublinie jako przykład wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej