Piotr Kulesza

2022
2021

2020
2019


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczneWygłoszenie referatu na konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Odznaczenie krajowe państwowe
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2016

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Odznaczenie krajowe resortowe2015
2014

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowejStypendium finansowane z innych środków

2013
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyIndywidualna, premierowa wystawa plastyczna

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011
2010

  • Poznaj tajemnicę ogrodów starożytności


  • 2008    Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


    2007

  • Altany ogrodowe na przestrzeni dziejów