Piotr Kulesza

2020
2019

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


20162015

 • Dendroflora of the “Wschód” Estate in Świdnik (Lublin Voivodeship) – Nature and Landscape Analysis
  [Dendroflora osiedla „Wschód” w Świdniku (woj. lubelskie) – analiza przyrodnicza i krajobrazowa]

  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus

 • 2014  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Stypendium finansowane z innych środków


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2012  Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2011

  2008  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2007

 • Altany ogrodowe na przestrzeni dziejów