Piotr Kulesza
dr inż. Piotr Kulesza
adiunkt - Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: piotr.kulesza_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1721-932X