pk

dr inż Piotr Kulesza
Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
p. 110 w budynku WMIAK
tel. 81 445 45 39

Terminy konsultacji znajdują się w zakładce Konsultacje

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się w poniedziałki w godzinach 10:00-11:30 w sali 110

 

Piotr Kulesza  –  magister inżynier architekt krajobrazu, absolwent architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doktor nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki. Pracuje w Instytucje Architektury Krajobrazu KUL, jako adiunkt w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu. Prowadzi badania naukowe z zakresu powiązań przyrody i sztuki, a zawłaszcza szaty roślinnej odzwierciedlonej w sztukach plastycznych. Zajmuje się badaniami nad sztuką ogrodową w kontekście historycznym i współczesnym. Prowadzi badania nad roślinnością komponowaną przy obiektach sakralnych. 

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2019 12:58