1979 - absolwent I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie (klasa o profilu humanistycznym)

 

1979-1984 - studia wyższe na kierunku filologia romańska na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (III rok studiów - stypendysta Université Catholique de Louvain-la-Neuve w Belgii w latach 1981-1982)

 

1984 - magister filologii romańskiej (na podstawie pracy magisterskiej pt.: La vision du monde dans le „Voyage au bout de la nuit” de Louis-Ferdinand Céline (napisanej pod kierunkiem dr Władysława Kwiatkowskiego) 

 

1984 - asystent w ówczesnym Zakładzie Filologii Romańskiej KUL (w Katedrze Literatur Romańskich)

 

1995 - adiunkt po uzyskaniu na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytecie Lubelskiego stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: La pensée politique d’Antoine de Rivarol (promotor: prof. dr hab. Mieczysława Sekrecka - KUL, recenzenci: prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa - UJ,  prof. dr hab. Jan Ziółek - KUL).

 

2002 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo, w specjalności historia literatury francuskiej. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: La philosophie de la société, ou l’idée de l’unité humaine selon Joseph de Maistre (Lublin, Wydawnictwo KUL, 2002). Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysława Sekrecka (emerytowany profesor KUL), prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa (UJ), prof. dr hab. Remigiusz Forycki (UW).

 

2004 - profesor nadzwyczajny KUL

 

2012 - profesor nauk humanistycznych (książka profesorska: Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011)

 

2014 - profesor zwyczajny KUL 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2016 14:16